Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

Phân biệt chào mào ngũ đoản và chào mào ngũ trường

Phân biệt chào mào ngũ đoản và chào mào ngũ trường - Thật ra 2 loại chào mào này là những con chào mào đột biến nên khá hiếm và độc. Những con chào mào này sẽ được rất nhiều anh em săn tìm và giá của chúng khá cao. Với cách chơi của chúng cũng khá hay và bền bỉ.

Chào mào ngũ đoản

phan-biet-chao-mao-ngu-doan-va-chao-mao-ngu-truong
Phân biệt chào mào ngũ đoản và chào mào ngũ trường
Ngũ đoản nôm la hiểu nghĩa là 5 khúc. Chào mào ngũ đoản là chào mào có 5 phần ngắn. Có nghĩa là con chào mào có 5 phần mào , mỏ, thân mình, chân và đuôi ngắn thì là chào mào ngũ đoản. Thiếu một phần trong 5 phần trên thì nó chỉ là chào mào bình thường thôi.
Chào mào ngũ đoản rất hiếm và giá cao hơn chào mào bình thường rất nhiều. Chào mào ngũ đoản được anh em chơi chim liệt vào hàng rất quý bởi vì chúng hiếm. Anh em cẩn thận đừng nhầm lẫn chào mào mái với chào mào ngũ đoản nhé. Bởi chào mào mái cái gì cũng ngắn hơn chào mào đực, chính vì thế nên nhiều anh em mới chơi hay bị nhầm lẫn ở điều này.

Chào mào ngũ trường


Chào mào ngũ trường đơn giản là ngược lại của chào mào ngũ đoản mà thôi. Anh em đơn giản nhất là hễ con chào mào nào có đủ 5 yếu tố sau mào cao, mình dài, chân cao, đuôi dài, mỏ dài thì đây chính là chào mào ngũ trường. Phải hội tụ đầy đủ 5 yếu tố thì mới được coi là chào mào ngũ trường.
phan-biet-chao-mao-ngu-doan-va-chao-mao-ngu-truong
Phân biệt chào mào ngũ đoản và chào mào ngũ trường
Chào mào ngũ trường thì đễ nhận biết hơn chào mào ngũ đoản và thường thì nếu so sánh 2 con thì chào mào ngũ trường sẽ đẹp hơn chào mào ngũ đoản.

Thichnuoichim.com


EmoticonEmoticon