THÍCH NUÔI CHIM

Cu Gáy Chim Sâu Vàng Anh Tiểu Mi Chào Mào Vành Khuyên Họa Mi Bồ Câu Ốc Mít Chích Chòe Lửa Chích Chòe Than Bìm Bịp Hút Mật Khướu Sơn Ca Sáo Hồng Tước Chim Công


EmoticonEmoticon